Begeleiding Ouders

Begeleiding Ouders

Deze gesprekken richten zich op ouders, die tegen lastige vragen aanlopen in de opvoeding. De begeleiding zorgt ervoor dat de ouders signalen vanuit het kind beter begrijpen en dat de ouders handvatten krijgen hoe hiermee om te gaan.

De oudergesprekken vinden plaats gedurende de individuele begeleiding van het kind. Het is ook mogelijk om losse oudergesprekken in te plannen, zonder dat er contact is met het kind of de jongere. Mocht u hierover meer willen weten of een afspraak willen maken, dan kunt u contact opnemen met praktijk “Gezellig Stralen”..