Tarieven

Tarieven

De tarieven van Praktijk “Gezellig Stralen” zijn inclusief administratieve werkzaamheden, voorbereiding en materiaalkosten.

  • intake, evaluatie of behandeling individueel: € 90,00
  • oudergesprek:  € 90,00
  • verslaglegging:  € 90,00

Maaike Dortmans is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) in de vakgroep Psychosociaal Maatschappelijk Werk (VPMW), registratienummer NFG:7604027786. Daarnaast is Maaike Dortmans ook als HBO therapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg), licentienummer RBCZ: 810071R. Ook heeft zij een registratie bij de SKJ als Jeugd- en gezinsprofessional onder registratienummer 100024137.

Vergoedingen

De consulten bij praktijk "Gezellig Stralen" worden veelal gedeeltelijk of geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoedingen vallen onder de aanvullende zorgverzekering als "psychosociale hulpverlening/ondersteuning of alternatieve hulpverlening".

Kijk voor een lijst met zorg-verzekeraars op : http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html.  Hier vindt u een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden vanuit de NFG. Vanaf 2019 zal ook de Achmea-groep zich aansluiten en worden ook vanuit deze zorg-verzekering de sessies gedeeltelijk vergoed. Lees zorgvuldig de (aanvullende) polis van uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten.

Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met de praktijk. Klik hier

De zorgverzekeraar wil weten wat de AGB-code is en bij welke beroepsvereniging de praktijk is aangesloten. De AGB-code van Maaike Dortmans is 90-049617 en de AGB-code van de praktijk is 90-58021

Ook kunt u de kosten als bijzondere ziektekosten opvoeren bij de belasting.

Praktijk Gezellig Stralen heeft voor 2019 een overeenkomst met de gemeente Lelystad voor lokale jeugdhulp, individuele behandeling. Dit is voor kinderen die onder de jeugdwet vallen. Voor meer informatie en voor vragen of u in aanmerking komt hiervoor, kunt u contact opnemen met het jeugd- en gezinsteam Lelystad.