Therapie Jongeren

Therapie Jongeren

Deze psychosociale behandeling richt zich op jongeren van 12 tot en met 16 jaar. De periode tussen kindertijd en volwassenheid is een periode van grote veranderingen. De jongere leert om hiermee om te gaan, keuzes te maken en zelfstandig te zijn, daarbij uitgaande van hun eigen kwaliteiten.

Na de aanmelding wordt er een vragenlijst digitaal aan de ouders en de jongere toegestuurd. Deze lijst wordt tijdens de intake als leidraad gebruikt voor het gesprek met de ouders en de jongere. Bij het intakegesprek worden de doelen vastgesteld voor de behandeling.

De individuele psychosociale behandeling van de jongere is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, waarbij soms ook gebruik wordt gemaakt van creatieve werkvormen en spel. Ook wordt er gewerkt vanuit een oplossingsgerichte werkwijze. Wat er precies wordt ingezet, hangt af van de leeftijd en welke werkvorm bij hem of haar passend is.

Er wordt systeemgericht gewerkt. Na ongeveer 3 à 4 individuele sessies met de jongere zal er een gesprek plaats vinden met de ouders. Zo ook aan het einde van de behandeling.

De duur van een behandeltraject is verschillend. De insteek van praktijk “Gezellig Stralen” is kortdurende begeleiding.