Therapie Kinderen

Therapie Kinderen

Deze psychosociale individuele behandeling richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar. Het kind ontdekt waar het nu precies last van heeft en vooral ook wat het zelf hieraan zou kunnen doen. Dat kan al pratend, maar bijvoorbeeld ook door samen te tekenen, knutselen of te spelen met playmobil en ander spelmateriaal.

Na de aanmelding wordt er een vragenlijst digitaal aan de ouders toegestuurd. Deze lijst wordt tijdens de intake als leidraad gebruikt voor het gesprek met ouders en kind. Bij het intakegesprek worden de doelen vastgesteld voor de behandeling.

De individuele psychosociale behandeling van het kind is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van creatieve werkvormen en spel. Ook wordt er gewerkt vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.  Wat er precies wordt ingezet, hangt af van de leeftijd van het kind en welke werkvorm bij hem of haar passend is.

Er wordt systeemgericht gewerkt. Na ongeveer 3 à 4 individuele sessies met het kind zal er een gesprek plaats vinden met de ouders. Zo ook aan het einde van de behandeling.

De duur van een behandeltraject is verschillend. De insteek van praktijk “Gezellig Stralen is kortdurende begeleiding.